Bijeenkomst religieuze en levensbeschouwelijke organisaties op ’t Haagse Huis

‘t Haagse Huis

Op maandagavond 23 april verzamelden de leiders van Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zich op ’t Haagse Huis. De bijeenkomst was georganiseerd door OCW en SZW en bleek een vruchtbare samenwerking.

Het enthousiasme van de deelnemers voor het programma-aanbod was groot. Veel organisaties gaven aan deelnemers of Haagse Makkers aan te zullen melden voor SamenHaags. Kortom: het was een zeer geslaagde avond!