Vluchtelingen willen beter kunnen inburgeren en vragen overheid om hulp

Vluchtelingen vragen de overheid om meer begeleiding bij het inburgeren en betere toezicht op de kwaliteit. Ze pleiten ook voor duidelijkere regels, bijvoorbeeld dat een cursus snel van start gaat als het inburgeringscontract is aangegaan.

Lees het hele artikel op de site van de NOS